​Kostnadseffektivitet

​Diesel förbrukningen minskar med upp till 8%

Nya Eurocargo: Ett steg på vägen mot förbätt rad effektivitet. Den senaste generationen av motorerna Tector 5 och 7 använder motorolja med låg viskositet som minskar friktionen, ökar effektiviteten och förlänger underhållsintervallen.

Fler specialfunktioner har introducerats i alla motormodeller. Funktionerna är särskilt viktiga på uppdrag i tät trafik där konkurrensförmågan beror på ägandekostnaden.

_ den elektroniskt styrda elektromagnetiska fläktkopplingen är till- eller frånkopplad enligt kylningsbehovet.

_ funktionen EcoRoll som lanserades på växellådan med 12 växellägen utnyttjar bilens tröghet och växlar automatiskt till och från neutralläget för att minska förbrukningen i olika situationer (t.ex. nedförsbackar).

_ funktionen EcoSwitch (finns på alla automatiska växellådor med 6 till 12 växellägen) och programmerar om växlingslogiken för maximal effektivitet. När föraren aktiverar funktionen startar EcoSwitch fartbegränsaren, avaktiverar kick-down-funktionen och auktoriserar endast automatiska växelbyten.

Tack vare de här nya systemen (och användningen av den nya bakaxeloljan med låg viskositet) minskar nya Eurocargo bränsleförbrukningen med upp till 8 % för stadsleveranser.

CTA_Kampagne_SE.png

Nya Eurocargo
broschyren