​​Iveco Hi-SCR

​Regenerering? Nej tack.

Nya Eurocargo är den enda bilen i sin kategori som uppfyller Euro VI och har en enkel efterbehandling av avgaserna: HI-SCR-systemet med passivt dieselpartikelfilter (endast i IVECO). En innovativ lösning som minskar förbrukning, överhettning och tekniska hinder.

HI-SCR-systemet är enkelt, lättviktigt och effektivt:

_ det krävs inte ett stort kylsystem (och därför krävs inga förändringar av konstruktion),

_ det omfattar färre komponenter (och färre utbytbara delar) jämfört med konkurrenterna,

_ det väger avsevärt mindre än lösningen med avgasåterledning (EGR) och SCR-katalysator som finns i majoriteten av konkurrenternas bilar,

_ det ger garanterat en lägre förbrukning än modeller med EGR+SCR.

CTA_Kampagne_SE.png

HI-SCR-systemet är den enda avgasreningen som inte på verkar förbränningen – det bygger på friskluftsintag istället för återledning av avgaser. Det innebär att förbränningstemperaturen fortfarande är hög och att andelen partiklar minskar utan att det krävs ett aktivt dieselpartikelfilter. Problemen med forcerad regenerering förebyggs vid källan.

Det är en avgörande fördel, inte bara på grund av att pålitligheten ökar utan också för att bilen får möjlighet att vistas i känsliga miljöer som tunnlar, flygplatser, skepp och underjordiska parkeringar där den höga temperaturen som den aktiva regenereringen medför innebär en risk.

CTA_Kampagne_SE.png
Nya Eurocargo
broschyren