​IVECO Capital Leasing operacyjny

Leasing Operacyjny jest to rodzaj umowy finansowej, zgodnie z którą przedmiot leasingu jest uznawany jako pozycja pozabilansowa, a IVECO  Capital (Finansujący) pozostaje właścicielem przedmiotu leasingu.

Klienci wybierający tę opcję uzgadniają specjalne warunki użytkowania pojazdu na samym początku i przy założeniu, że nie będą się one zbytnio zmieniać, ustalane są miesięczne spłaty kapitału i odsetek na cały okres obowiązywania umowy. Na koniec obowiązywania umowy leasingu operacyjnego Leasingobiorca może przedłużyć umowę na kolejny okres lub po prostu zwrócić pojazd do finansującego  lub go wykupić za kwotę z góry ustalonej wartości końcowej. W przypadku okresu leasingu operacyjnego do pięciu lat, Leasingodawca ma tytuł prawny i podatkowy do przedmiotu leasingu, który uprawnia go do efektywnego wykorzystania odpisów od podstawy opodatkowania. Leasingobiorca może odpisać całą kwotę raty z tytułu leasingu, księgując ją w rachunek wyników. Leasing operacyjny przynosi dodatkowe odciążenie dla przepływów pieniężnych leasingobiorcy ponieważ płaci on podatek VAT od miesięcznych rat, a nie od głównej kwoty zakupu.

Czytaj więcej
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 16792c9f-c9ee-8089-73e1-aed67d4bc018.