​Assistance non-stop

Iveco oferuje program pomocy drogowej 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu pod nazwą Assistance Non-Stop. Na potrzeby tej kluczowej usługi Iveco dużo zainwestowało w Centrum Obsługi Klientów, specjalnie utworzony punkt pierwszego kontaktu z klientami w przypadkach nieoczekiwanych awarii pojazdów.

Centrum Obsługi Klientów koordynuje wszelkie działania pomocy drogowej od pierwszego kontaktu po naprawy w drodze, lub – w razie potrzeby – holowanie do autoryzowanej stacji obsługi (ASO) Iveco.

Pod bezpłatnym numerem telefonu 00800 48 326 000* w Europie można wezwać pilną pomoc dla swego pojazdu. Zespół 80 operatorów zapewnia natychmiastową reakcję i bezzwłoczne rozwiązanie każdego problemu, uruchamiając najbliższy miejsca awarii i najbardziej odpowiedni dla danego pojazdu punkt serwisowy Iveco.

W trakcie całego procesu pomocy (czy jest to drobna naprawa w drodze, czy holowanie i naprawa warsztatowa), Centrum Obsługi Klientów sprawdza jego postępy, systematycznie informuje klienta i gwarantuje, że pojazd wróci do pracy najwcześniej, jak to możliwe​.


​ ​​​​ ​IVECO NON-STOP​
​​


​​​
Czytaj więcej
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 74837b9e-694f-8089-37b2-c4d355eaa93a.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 74837b9e-694f-8089-37b2-c4d355eaa93a.