​Struktura organizacyjna Iveco

Iveco opracował strukturę organizacji, określając model organizacji, zarządzania i kontroli obejmujący zasady i procedury, które będą stosowane przez wszystkich pracowników, organy korporacyjne i wszelkie inne podmioty działające w imieniu Iveco.

Plik Modelu Organizacyjnego Iveco SpA zgodny z Rozporządzeniem Nr 231/2001 zawiera Model Organizacji, Zarządzania i Kontroli Iveco SpA, zaktualizowany o wytyczne spółki Fiat SpA, i zatwierdzony przez Zarząd w dniu 17 września 2007 r.

Ponadto, stosownie do Punktu 301 ustawy Sarbanesa-Oxleya, wprowadzono procedurę rozpatrywania skarg dotyczących domniemanych naruszeń zasad etyki.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: bb2f6f9f-3986-8089-73e1-a077e3d39fdd.