​Iveco i przygoda

Wykorzystanie technologii i niezawodności pojazdów samochodowych Iveco w celu stawienia czoła niezmiernie trudnym wyzwaniom, mając pewność, że pokonamy nowe ograniczenia i granice: od ekspedycji Overland aż po rajd Pekin-Paryż pojazdów Itala, od ekspedycji archeologicznej przy zaporze wodnej Merowe British Museum i braci Castiglioni aż po transazjatyckie ekspedycje z pisarzem dokumentalistą Pierlucą Rossi, a także zbliżającą się ekspedycję Sahara Ramble, również kierowaną przez Rossiego, który będzie prowadził samochody Massif i ECODAILY 4x4.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 91a2859e-d9b7-8089-37b2-ca0e531214cc.