​Iveco i przygoda

Wykorzystanie technologii i niezawodności pojazdów samochodowych Iveco w celu stawienia czoła niezmiernie trudnym wyzwaniom, mając pewność, że pokonamy nowe ograniczenia i granice: od ekspedycji Overland aż po rajd Pekin-Paryż pojazdów Itala, od ekspedycji archeologicznej przy zaporze wodnej Merowe British Museum i braci Castiglioni aż po transazjatyckie ekspedycje z pisarzem dokumentalistą Pierlucą Rossi, a także zbliżającą się ekspedycję Sahara Ramble, również kierowaną przez Rossiego, który będzie prowadził samochody Massif i ECODAILY 4x4.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: cac70d9f-c938-8089-73e1-a917d92ee8c7.