​Utslitte batterier og akkumulatorer

​Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF om utslitte batterier og akkumulatorer, hvor det overordnede mål er å minimere batteriers og akkumulatorers negative påvirkning av miljøet og fremme resirkulering, er implementert i norsk lovgivning som trådte i kraft 1. januar 2010.

Iveco Norge A/S er registrert i Produsentregistret. Bekjentgjørelsen omhandler tre typer batterier:

Bærbare batterier (inkl. oppladbare batterier)

Bilbatterier

Industribatterier

Bærbare batterier: Ethvert, normalt forseglet batteri, som finnes i apparater, som lett kan bæres, som lommelykter, mobiltelefoner, MP3-spillere, regnemaskiner og fjernbetjeninger til billåser/alarmer.
Bilbatterier: Ethvert batteri som leverer strøm til startmotorer, lykter og tenningsanlegg. Industribatterier: Ethvert batteri som utelukkende er utviklet til industrielle eller yrkesmessig formål eller anvendes i enhver form for elektriske kjøretøyer.

Avhending av brukte batterier

Ifølge bekjentgjørelsen er det forbudt å avhende utslitte batterier ved deponering eller forbrenning, og derfor må de ikke inngå i alminnelig avfall eller bli sent til gjenbruk.

Bilbatterier: Produsenter som markedsfører bilbatterier på det norske marked, er forpliktet til å ta tilbake disse batteriene fra siste eier, hvis de blir anmodet om det. Ifølge lovgivningen defineres den siste eier som enhver som i forbindelse med sin virksomhet fjerner batterier fra motorkjøretøyer. Gratis innsamling omfatter ikke innsamling fra private kunder, som kan avlevere batteriene til den lokale gjenbruksstasjonen.

For å overholde loven om utslitte batterier vil alle Iveco-forhandlere ta tilbake bilbatterier uten omkostninger fra siste eier.

Industribatterier: Iveco markedsfører ikke denne type batterier på det norske marked.

Bærbare batterier: Innsamlingssteder finnes i mange butikker og på gjenbruksstasjonene.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: a14af19f-e944-8089-37b2-c96e8c983dbb.