UKUPAN TROŠAK VLASNIŠTVA​

PRODAJNA CIJENA PREDSTAVLJA SAMO JEDAN DIO PRIČE.

Koliko košta autobus? Plaćate prodajnu cijenu, to je istina. No, što je s troškovima održavanja i goriva? Zato kada govorimo o troškovima, govorimo o ukupnim troškovima vlasništva (TCO): jedina i jedina mjera zdrave investicije.

 

UKUPAN TROŠAK VLASNIŠTVA: DUBLJI POGLED.

Ukupni trošak vlasništva sastoji se od mnogih komponenti:

  • prodajna cijena
  • kapitalni trošak
  • troškovi održavanja i popravaka
  • potrošnja goriva
  • rezidualna vrijednost
  • i ostali troškovi kao što su plaća vozača, osiguranja, porezi i cestarine itd.


Uvijek smo spremni optimizirati većinu ovih komponenti tijekom cijelog životnog vijeka vozila.

Rezultat? Veće zadovoljstvo u smislu globalne uštede i veće preprodajne vrijednosti za sve naše klijente.