ODRŽIVOST

​Kao vodeći brand kolektivnih transportnih vozila, IVECO BUS snažno podupire održivost.​

Pružajući rješenja s niskom razinom ugljika, IVECO BUS djeluje kako bi postigao cilj smanjenja emisije stakleničkih plinova. Više ljudi koji koriste javni prijevoz znači manje buke i manje emisija CO2 po osobi, za ugodnu i održivu budućnost.

IVECO BUS izražava svoju predanost održivom razvoju na različite načine: od promicanja sve održivije mobilnosti do smanjenja utjecaja na okoliš uzrokovanog proizvodnim procesima; od inicijativa koje uključuju prodajnu mrežu do korisnika lokalnih zajednica. Polazeći od višeg menadžmenta i širenja na sve zaposlenike, IVECO BUS je potpuno predan ovom procesu.

Smanjenje ekološkog i socijalnog utjecaja vozila tijekom njihovog životnog ciklusa ključna je strategija za IVECO BUS. Kako bi se postigao ovaj cilj, istraživačke aktivnosti tvrtke usmjerene su na razvoj inovativnih rješenja za smanjenje onečišćenja i emisije buke, te istodobno na povećanje recikliranja proizvoda. Korištenjem učinkovite uporabe prirodnih resursa, s posebnom pažnjom na racionalnom korištenju vodnih i energetskih resursa, smanjenju proizvodnje otpada i njegovim učinkovitim upravljanjem, IVECO BUS ima za cilj smanjiti utjecaj svojih razvojnih i proizvodnih procesa.

Kako bi se razvili procesi i proizvodi s nižim utjecajem na okoliš i održala najviša razina izvrsnosti u proizvodnji, IVECO BUS slijedi načela World Class Manufacturing, inovativne japanske metodologije utemeljene na filozofiji stalnog poboljšanja. Od 2007. IVECO BUS rukovodi svim svojim proizvodnim pogonima u skladu s World Class Manufacturing.