Daily Electric & Naturgas

Electric & Naturgas är framtiden inom tätortsdistribution Iveco har ett starkt varunamn, inom miljövänliga dieseldrivna varubilar. Vi har också nått riktigt långt med utveckling av varubilar, som använder alternativa bränslen. För närvarande har Iveco lastbilar på marknaden, som drivs av naturgas (CNG), biobränsle och el.*

Daily Electric

Daily Electric är det senaste resultatet av tjugo års forskning inom eldrivna varubilar. Daily Electric, är klassificerat som ZEV (Zero-Emission Vehicle),och är ett helt emissionsfritt fordon, som i vissa lägen inte lyder under de trafikrestriktioner, som gäller för lätta lastbilar och lastbilar med traditionella förbränningsmotorer. Just därför är Daily Electric idealisk till korta avstånd och dörr-till-dörr distribution i städer. Elmotorn kommer ögonblickligen upp på maximalt vridmoment och den är både ljudlös och miljövänlig.

Daily CNG (Compressed Natural Gas) - Naturgas

Daily CNG lancerades 2004. Bilen är konstruerad för att köras på naturgas, men kan samtidigt automatiskt skifta över till ’recovery mode’, dvs. köra på bensin, när fordonsgasen tagit slut. Denna kombination av naturgas och bensin betyder, att Daily kan köra mer än 380 km på en tank. Daily CNG fås i 7 varianter från 3,5 till 7 ton i chassiversion och från 3,5 till 5,2 ton i skåpversion. (7 tons modellen har inte ”recovery mode” funktionen.

Naturgas är en ekonomisk och ekologisk transportlösning:

- Den sänker bränslekostnaderna med ca. 20 % i förhållande till motsvarande dieselbilar

- Den ger minst miljöpåverkan av alla förbränningsmotorer

- Den är tystgående. Ljudnivån är ca. 5 dB lägre än motsvarande dieselmotorer

- Det är ett säkert bränsle. Självantändningstemperaturen är dubbelt så hög som den är för diesel och bensin. Vid eventuellt läckage löses gasen snabbt upp eftersom den är lättare än luft.

Iveco har hittills sålt fler än 10.000 Daily med naturgas i Europa. I Sverige, där de har ett välutvecklat nätverk av naturgas tankstationer, har Iveco bl.a. sålt Daily med naturgas till kommuner och större transportverksamheter.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 82b12da1-3140-8041-ff82-672b2ed194f1.