Spoľahlivosť

​Spolupracovník, na ktorého sa môžete spoľahnúť

Nové Eurocargo apeluje na zákazníkov z dôvodu jeho spoľahlivosti a robustnosti : dve kvality, ktoré vychádzajú z podvozka, odvodené od ťažkej nákladnej dopravy a konštruované tak, aby bolo trvanlivé a znieslo vyššie namáhanie (napr. nevyvážený náklad alebo náhla zmena smeru).

Aby sa prispôsobilo akémukoľvek druhu úlohy, nové Eurocargo ponúka mnoho rôznych typov odpruženia: parabolické, poloelipsovitá listová pružina a pneumatické odpruženie. Pneumatické odpruženia sú riadené systémom ECAS (elektronicky riadené pneumatické pruženie), ktorý zaručuje konštantnú polohu vozidla bez ohľadu na úroveň zaťaženia. Môže byť namontované na zadnej náprave alebo na oboch nápravách.

Predná a zadná náprava a brzdový systém zaručujú, že mechanické charakteristiky zostávajú spoľahlivé po dlhý čas. Brzdový systém je pneumaticko-hydraulický pre rozmedzie 6 až 10 ton a plne pneumatický pre rozmedzie 11 až 19 ton. Všetky verzie 4x2 sú štandardne vybavené kotúčovými brzdami.

S technológiou HI-SCR bola zavedená výfuková záklopka, ktorá pôsobí tak, že výfukové plyny rýchlo dosiahnu správnu teplotu. Toto zariadenie pomáha tiež zlepšiť výkon brzdenia motorom (tým sa zlepšia celkové brzdiace schopnosti vozidla).

Nové Eurocargo
Skopírujte si príručku