​Iveco Hi-SCR

​Regenerácia? Nie, ďakujem.

​​Nové Eurocargo je jediné Euro VI vo svojej kategórii , ktoré prijalo jednoúčelové zariadenie pre následné spracovanie výfukových plynov : systém HI-SCR s pasívnym DPF (výhradne pre IVECO). Inovačné riešenie, ktoré znižuje spotrebu, prehriate a technické poruchy.

Systém HI-SCR je jednoduchý, ľahký a účinný:

_ nevyžaduje veľký chladiaci systém (a teda nemení konštrukciu vozidla);

_ používa menej komponentov (a menej náhradných dielov) v porovnaní s konkurenciou;

_ váži podstatne menej ako riešenie EGR+SCR prijaté u väčšiny konkurenčných vozidiel;

_ a zaručuje nižšiu spotrebu v porovnaní s verziami EGR+SCR.

HI-SCR je jediný systém na reguláciu emisií, ktorý nemení proces spaľovania – pretože pracuje viac prostredníctvom prívodu čerstvého vzduchu, než ako recirkulácia výfukových plynov. Toto znamená, že teplota spaľovania zostáva vysoká a podiel častíc sa zníži bez potreby aktívneho DPF. Problémy nútenej regenerácie sú odstránené pri zdroji.

To je kľúčový úžitok, a to nielen preto, že zvyšuje spoľahlivosť, ale aj preto, že umožňuje neobmedzený prístup do citlivých prostredí, ako sú tunely, letiská, lode a podzemné garáže, kde vysoké teploty spôsobené aktívnou regeneráciou predstavujú riziko.

Nové Eurocargo
Skopírujte si príručku