​Iveco este leader european în domeniul transportului cu emisii scăzute oferind vehicule hibride şi cu gaz natural

Combustibilii şi vehiculele care funcţionează cu gaz natural
Iveco este leader European în domeniul transportului cu emisii scăzute având cele mai noi vehicule comerciale care funcţionează cu gaz natural.

Vehicule hIbride
O tehnologie evoluată care reduce consumul de combustibil şi extinde utilizarea vehiculelor în misiuni urbane.

Mobilitate susţinută
Promisiunea pe care o face Iveco este aceea de a îndeplini cerinţele de transport ale generaţiei de azi precum şi a generaţiilor viitoare.

Conceptul de transport
Linii directoare pentru un transport sustenabil: un vehicul experimental care adduce îmbunătăţiri în domeniul aerodinamicităţii, consumului, emisiilor şi siguranţei, încercând întotdeauna să îmbunătăţească productivitatea unui transport multimodal.

Tehnologie SCR pentru Euro V
Pentru a fi în concordanţă cu legislaţia internaţională privind nivelul de emisii Euro V pentru vehicule medii şi grele, Iveco a adoptat sistemul SCR, sistemul de reducere catalitică selectivă, un process care reduce emisiile de oxizi de nitrogen, prin adăugarea unui aditiv chimic (uree) care reduce emisia de gaze în prezenţa unui catalizator. Reacţia transformă oxizii de azot în apă şi nitrogen.

Broşura
Iveco în 27 de pagini: valori, misiuni şi produse ale unuia dintre cel mai mare producător global de vehicule comerciale şi vanuri.

Retrofit Euro III
În contextul unei mobilităţi susţinute, Iveco a dezvoltat o gamă largă de produse care transformă un vehicul Euro III astfel încât să fie în linie cu normele Euro V şi să îndeplinească ultimele standarde relevante.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 0ad22da1-c16b-8041-ff82-6d3c179142ef.