​Sistemul de organizare al Iveco

Iveco a structurat sistemul de conducere a corporaţiei, trasând un model de organizare, management şi control care conţine reguli şi procedure ce trebuie respectate de către toţi angajaţii şi partenerii corporaţiei.

Modelul organizaţional al Iveco SpA, care este în acord cu Legea 231/2001 cuprinde Modelul de organizare, management şi control pentru Iveco SpA, adaptat la procedurile Fiat SpA şi aprobat de către Adunarea Generală a Asociaţilor la 17 septembrie 2007.

Mai mult decât atât, conform secţiunii 301 din Sarbanes-Oxley Act, a fost introdusă o procedură pentru rezolvarea reclamaţiilor privind violarea principiilor etice.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: d2333ca1-f16c-8041-c697-e2632d6c64d1.