Trakker har foraksler, som kan være trekkende eller ikke-trekkende, med akseltrykk opptil 9 tonn.
Alt etter modell fås de med utvekslinger fra 3,40 til 6,59, som gir optimering av drivlinjen eller drivstofforbruket, alt etter kjøretøyets anvendelse.

Trakker-modellene er utstyrt med drivaksler med navreduksjon.
Dobbeltreduksjonen, fordelt mellom differensialen og akselnav, gjør det mulig å anvende en kompakt differensial, som øker bakkeklaringen.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: ac5fea9e-d912-8089-73e1-a574c8f25b16.