En trafikkulykke kan skyldes tre ting:
  • veien, været eller siktforholdene
  • feil fra sjåførens side
  • en plutselig hendelse, som en punktering.
ECOStralis møter alle disse risikomomentene med de nyeste løsninger til forebygging av ulykker.

ECOStralis den perfekte lastebilen når det kommer til maksimal sikkerhet.