NYE STRALIS NP

I hver teknologiske utvikling er det et “vendepunkt”, og det er også et produkt som definerer dette vendepunktet: For naturgass-teknologien er dette NYE STRALIS NP!

FOR VÅR PLANET
Naturgass er det mest miljøvennlige drivstoffet for innvendig forbrenning og på denne måten genererer betydelige fordeler:
• Forbedrer luftkvaliteten, ved nesten helt å eliminere luftforurensning (70% mindre NOx, 99% mindre PM, 90% mindre NMHC sammenlignet med Euro VI-standarden);
• Reduserer global oppvarming, betydelig reduksjon av CO2-utslipp (rundt 10 -15% mindre sammenlignet med tilsvarende dieseldrevet kjøretøy, og helt opp til 95% mindre hvis det brukes biogass);
• Kan redusere støyforurensningen drastisk ved bykjøring og nattleveranser.

Dette er årsakene til at europeiske myndigheter oppmuntrer til hurtig vekst i distribusjons-nettverket for naturgass innen 2025, med en reduksjon av maksimal distanse mellom fyllestasjonene til 150 km for CNG og 400 km for LNG. Naturgassen er klar for en revolusjon. Er du klar for naturgass?

FOR DIN VIRKSOMHET
Et virkelig alternativ til tradisjonelt drivstoff må være likt eller bedre enn diesel når det gjelder ytelse, lastekapasitet og allsidighet. Og for å være vellykket må det også sikre like eller bedre totale driftskostnader (TCO).

Dette er vårt alternativ.

NYE STRALIS NP er det første naturgassdrevne kjøretøyet utviklet for langtransport.

Bilen er utstyrt med en motor på 400 hk, har samme lastekapasitet som en tilsvarende diesel-lastebil, samt rekkevidde inntil 1500 km: Derfor kan den kjøre fra Sarpsborg til München uten tanking underveis.

STRALIS NP betyr business. Innenfor langtransport (basert på drivstoffpriser) kan den representere en virkelig profitabel løsning fra 120,000 km pr. år og generere betydelig økende fortjeneste over dette. Avhengig av hvilket land gasstanken er fylt i.

STRALIS NP betyr ro i sinnet også etter potensiell implementering av strengere standarder for å begrense bruken av dieseldrevne kjøretøy i byområder.

STRALIS NP betyr muligheter, fordi etterspørsel etter miljøvennlige kjøretøy vokser i Europa hvert år, i sektorer som spenner fra energiforsyning, via bilindustrien til leveranser av mat- og drikkevarer. ​