​Mārketinga apmācību plāns

Iveco Unetversity organizētās komerciālās apmācības ir paredzētas ikvienam profesionālim.

Ikvienam apmācību dalībniekam tiek veikta individuāla pamatzināšanu pārbaude, lai vadoties pēc zināšanu līmeņa, varētu izstrādāt individuālu apmācības plānu un treniņa metodes, kas pilnveidos vai uzlabos darbam nepieciešamās specifiskās zināšanas. Komercapmācību kurss ir paredzēts gan Iveco tīklā strādājošajiem klientu konsultantiem un pārdošanas speciālistiem, gan dīleru vadības pārstāvjiem, kas ir atbildīgi par pārdošanas nodaļas darbu un pēcpārdošanas pakalpojumu nodrošināšanu.

Iveco mērķis, organizējot apmācību procesu, ir paaugstināt savu dīleru pārdošanas speciālistu profesionālo zināšanu un kompetences līmeni līdz augsti kvalificēta “sertificēta” speciālista līmenim. Sertificētie pārdevēji izies apmācības kursu ar mērķi paaugstināt savu zināšanu un kvalifikācijas līmeni. Lai nodrošinātu un uzturētu augstu kvalifikācijas līmeni, pārdošanas speciālistu atestācija tiks veikta katru gadu.