ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

IVECO BUS, będąc wiodącą marką zbiorowych pojazdów transportowych, działa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

​Dostarczając rozwiązań niskoemisyjnych, firma IVECO BUS działa tak, aby osiągnąć cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z czterema czynnikami. Więcej ludzi korzystających z transportu publicznego oznacza mniej hałasu i mniejszą emisję CO2 na osobę, co zapewnia wygodną i trwałą przyszłość. IVECO BUS wyraża swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju na różne sposoby: od promowania coraz bardziej zrównoważonej mobilności w celu zmniejszenia wpływu na środowisko spowodowanego procesami produkcyjnymi; Od inicjatyw związanych z siecią sprzedaży do inicjatyw przynoszących korzyści społecznościom lokalnym. Kierownictwa wyższego szczebla, a także wszyscy pracownicy IVECO BUS są całkowicie zaangażowani w ten proces. Zmniejszenie wpływu na środowisko i społeczność pojazdów w całym ich cyklu życiowym jest kluczową strategią IVECO BUS. Aby osiągnąć ten cel, działalność badawcza firmy koncentruje się na rozwoju innowacyjnych rozwiązań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i hałasu, a jednocześnie zwiększenie możliwości recyklingu produktów. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych i energetycznych, minimalizacji produkcji odpadów i jej efektywnego zarządzania, IVECO BUS dąży do dalszego zmniejszenia wpływu środowiskowego jego procesów rozwojowych i produkcyjnych. Aby rozwijać procesy i produkty o niższym oddziaływaniu na środowisko i utrzymać najwyższy poziom doskonałości produkcji, IVECO BUS stosuje się do zasad World Class Manufacturing, innowacyjnej japońskiej metodologii opartej na filozofii ciągłego doskonalenia. Od 2007 roku IVECO BUS prowadzi wszystkie swoje zakłady produkcyjne zgodnie z World Class Manufacturing.