​​CAŁKOWITY KOSZT POSIADANIA

CENA SPRZEDAŻY TO TYLKO CZĘŚĆ HISTORII.

Ile kosztuje autobus? Płacisz cenę sprzedaży, to prawda. Ale co z kosztami konserwacji i paliw? Dlatego, gdy mówimy o kosztach, mamy na myśli całkowity koszt posiadania (TCO): jedynym miernikiem dobrej inwestycji.

 

Całkowity koszt posiadania: głębsza analiza.

Całkowity koszt posiadania składa się z wielu elementów:

  • Cena sprzedaży
  • Koszt kapitału
  • Koszty utrzymania i naprawy
  • Zużycie paliwa i mocznika
  • Wartość rezydualna
  • ​Inne koszty, takie jak wynagrodzenie kierowców, ubezpieczenia, podatki i opłaty za przejazd itd.

 

Zawsze i zdecydowanie angażujemy się w optymalizację większości tych elementów przez cały okres eksploatacji pojazdu.

Wynik? Wyższe zadowolenie ze wszystkich oszczędności i wyższej wartości odsprzedaży dla wszystkich naszych klientów.