SKUTECZNY TRANSPORT ZBIOROWY JEST STABILNY​

Zmiana źródła energii stało się rzeczywistością IVECO BUS.

Dzięki szerokiej gamie pojazdów dostępnych z alternatywnymi rozwiązaniami, IVECO BUS jest silnym zwolennikiem zrównoważonego rozwoju i wiodącą marką w tym sektorze.

GAZ ZIEMNY
W ciągu ostatnich 20 lat firma IVECO BUS opracowała CNG jako układ napędowy alternatywny do napędu na ropę naftową. Autobusy z silnikami gazowymi są cichsze i nie emitują cząstek.

Wiodąca pozycja Iveco Bus w silnikach na gaz ziemny objawia się globalną obecnością:

  • W Europie z obsługą ponad 5 500 autobusów
  • Poza Europą z ponad 300 pojazdami działającymi w Baku w Azerbejdżanie
  • W Chinach z 1400 autobusami wyprodukowanymi przez marki lokalne z silnikami Iveco CNG, jeżdżącymi w Pekinie i Szanghaju

HYBRID
Silnik hybrydowy jest dodatkowym elementem strategii IVECO BUS obejmującej wszystkie potrzeby zrównoważonej mobilności:

  • Mniejsze emisje i mniej hałasu
  • Nowy pełna gama autobusów: Urbanway i BRT Crealis dostępne w długości 12 i 18 m.
  • ​​​​​Większa produktywność

ELECTRIC
IVECO BUS, będąc liderem w dziedzinie napędów alternatywnych, poszerza gamę pojazdów o nowy w pełni elektryczny Daily Minibus: ekologiczny i cichy pojazd o zerowej emisji spalin, idealny do transportu w centrum miasta.

W ciągu najbliższych kilku lat IVECO BUS będzie aktywnie kontynuować działalność w zakresie badań i rozwoju w celu zintensyfikowania silnego zaangażowania na rzecz zmian źródeł energii przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu doskonałości.