KESTÄVÄ KEHITYS

IVECO BUS, julkisen liikenteen ajoneuvojen johtava tuotemerkki, tukee vahvasti kestävää kehitystä.

IVECO BUS ilmaisee sitoumuksensa kestävään kehitykseen monilla tavoilla: jatkuvasti kasvavasta kestävästä liikkuvuudesta tuotantoprosessien aiheuttamien ympäristöllisten vaikutusten vähentämiseen; myyntiverkostoa koskevista aloitteista paikallisia yhteisöjä hyödyntäviin aloitteisiin.

Mitä enemmän ihmiset käyttävät julkista liikennettä, sitä vähemmän syntyy melua ja hiilidioksidipäästöjä henkilöä kohden turvallisemman ja kestävämmän tulevaisuuden takaamiseksi. Ajoneuvojen ympäristöllisen ja sosiaalisen vaikutuksen vähentäminen koko niiden käyttöiän ajan on IVECO BUSSIN päästrategia. Vastatakseen tähän tavoitteeseen yrityksen tutkimusaktiviteetit keskittyvät innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen saaste- ja melupäästöjen vähentämiseksi ja samalla tuotteen kierrätettävyyden parantamiseksi. Luonnollisten lähteiden tehokkaalla käytöllä, kiinnittämällä erityistä huomiota vesi- ja energialähteiden järkevään käyttöön sekä jätetuotannon vähentämisellä ja sen tehokkaalla hallinnalla IVECO BUS tähtää jatkuvasti kehitys- ja tuotantoprosessiensa vaikutuksen pienentämiseen.

Voidakseen kehittää prosesseja ja tuotteita alhaisemmalla ympäristövaikutuksella ja ylläpitää korkeimpia valmistukseen liittyviä arvoja, IVECO BUS noudattaa World Class Manufacturingia, innovatiivista japanilaista ajattelutapaa, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Vuodesta 2007 IVECO BUS on johtanut kaikkia tuotantolaitoksiaan World Class Manufacturingin periaatteiden mukaisesti.

Lue lisää napsauttamalla tätä.