​Informace pro akcionáře

2014

Pozvánka na valnou hromadu  

Stanovy

Výroční zpráva představenstva

Účetní závěrka

Zpráva o vztazích

Zápis z valné hromady


2015

Pozvánka na valnou hromadu

Výroční zpráva představenstva

Účetní závěrka

Zpráva o vztazích

Zápis z valné hromady


2016

Pozvánka na valnou hromadu

Výroční zpráva

  • (zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, podnikatelský záměr společnosti, zpráva nezávislého auditora, účetní závěrka za účetní období 2015, zpráva o vztazích za účetní období 2015)

Návrh na rozdělení zisku

Informace pro akcionáře (bankovní účet, srážková daň)

Prohlášení skutečného vlastníka

Zápis z valné hromady

Výplata dividendy

Žádost akcionáře o výplatu dividend


2017

Pozvánka na valnou hromadu

Informace pro akcionáře

Prohlášení skutečného vlastníka příjmů

Výroční zpráva

  • (zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, podnikatelský záměr společnosti, zpráva nezávislého auditora, účetní závěrka za účetní období 2016, zpráva o vztazích za účetní období 2016)

Návrh na rozdělení zisku​

Zápis z valné hromady

Informace pro akcionáře – výplata dividendy v dodatečném termínu

Žádost akcionáře o výplatu dividend v dodatečném termínu​​​