Tiskové zprávy

IRISBUS A EKOLOGIE DOPRAVY

Iveco Irisbus poukazuje na důležitost ekologie v dopravě a pořádá brunch na téma Ekologie dopravy včetně prezentace ekologických vozů pro městkou dopravu: Citelis Hybrid a Citelis CNG.

Velkoměsta, především jejich centra, trpí negativními důsledky hustoty dopravy. Zejména hlukem a výfukovými plyny. Ochrana životního prostředí je jedním ze současných problémů lidské společnosti a ekologie dopravy významným způsobem ovlivňuje kvalitu životního prostředí.

Iveco Irisbus se zabývá, jako jedna z předních světových společností na poli veřejné dopravy, především vývojem a výrobou vozidel šetrných k životnímu prostředí, k přírodním zdrojům a zlepšováním kvality života cestujících: zvyšuje bezpečnost, pohodlí a provozovatelům vozidel nabízí optimální ziskovost. Tyto cíle vycházejí ze strategie společnosti, která je zaměřená na udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí.

Z hlediska ochrany životního prostředí má Iveco Irisbus bohatou historii, průkopnické zkušenosti a široce uznávané úspěchy, které drží společnost na předním místě v oblasti poskytovaní ekologických řešení.
Iveco Irisbus, ve snaze potlačit negativní vlivy, má ve své nabídce vozy, které jsou šetrné k životnímu prostředí a přírodním zdrojům a již několik let potvrzuje své vůdčí postavení na evropském trhu ekologických městských vozidel jako hlavní evropský výrobce CNG autobusů. Nyní Iveco Irisbus přichází s nabídkou hybridního autobusu Citelis HYBRID, který je výsledkem dlouhodobých zkušeností v oblasti vývoje ekologických vozidel.


Citelis, lídr evropského trhu městských autobusů

Od jejich uvedení na trh v březnu 2005 bylo vyrobeno již více než 10.000 autobusů Citelis, a to ve formě dokončených vozů, podvozků pro přední evropské výrobce karoserií, nebo PKD (rozpracovaných vozů) pro trolejbusové nástavby v různých zemích střední a východní Evropy.

Jeho úspěch v mnoha evropských městech a obcích lze vysvětlit jeho harmonickou integrací do městského prostředí, čistotou a plynulostí jeho tvarů, jeho příkladnou přístupností, výjimečnou prosvětleností a v neposlední řadě velkým množstvím možností, jak na základě různých designových schémat a barevných kombinací přizpůsobit interiér přáním zákazníka. 

Dieselový motor Iveco Cursor 8 Euro 5 autobusů Citelis nabízí obzvláště dobrý výkon z hlediska spotřeby paliva a šetrnosti k životnímu prostředí, které jdou ruku v ruce s jeho nízkými emisemi škodlivin. Pro dopravní orgány a provozovatele městských sítí, kteří požadují úroveň ochrany životního prostředí přesahující současné předpisy, může být volitelně dodán ve verzi vyhovující požadavkům pro označení EEV (Vozidlo obzvláště ohleduplné k životnímu prostředí). Cursor 8 EEV je k dostání bez částicového filtru, což umožňuje snížení pořizovacích a servisních nákladů a je výhodné z hlediska celkových provozních nákladů vozidla.
Autobusy Citelis s pohonem na zemní plyn jsou vybaveny motorem Cursor 8 CNG, který je speciálně vyvinut pro CNG palivo. Výsledkem jsou vynikající výkonové parametry od 180kW do 243kW a velmi nízké emise, jejichž hodnoty již nyní plní budoucí emisní limity Euro 6.
Další velkou výhodou autobusů Iveco Irisbus poháněných zemním plynem je výrazně nižší hlučnost autobusů, kterou ocení jak cestující, tak obyvatelé měst. Z hlediska „čistých motorů“, zemní plyn stále zůstává ekonomicky nejdostupnějším řešením dneška. Iveco Irisbus působí v této oblasti již více než 15 let a s více než 4500 autobusy s CNG, které byly v Evropě prodány (modely Citelis, dřívější modely a minibusy Daily), potvrzuje svoji pozici lídra na tomto trhu. Nejvíce CNG vozidel se prodalo na trhy Francie, Itálie, Španělska a Řecka.


Iveco Irisbus hybridní autobusy: efektivní a spolehlivá konstrukce

Věrná své pověsti inovativního výrobce připraveného reagovat na stále častější požadavek na vozy, které by respektovaly životní prostředí a přírodní zdroje, dodává společnost Iveco Irisbus řadu vozů Citelis, ve verzi 12 i 18m, s novou generací hnacích jednotek, která hledí do budoucnosti, s hybridním systémem.

Tento sériově vyráběný hybrid s diesel-elektrickým pohonem, vyvinutý společností Iveco Irisbus ve spolupráci se společností BAE na dodávky elektrických komponentů k trakčnímu řetězci, spojuje zmenšený dieselový motor (šestilitrový Tector vyráběný společností FPT Industrial) a elektrický motor/generátor, který využívá energii nashromážděnou během brzdění. 

Dieselový motor má o 25% menší zdvihový objem ve srovnání s motory, které se dodávají do tradičních vozů stejné řady. Generátor spojený s dieselovým motorem dodává elektrickou energii, aniž by využíval startér, alternátor a řemeny. Vysoce výkonný elektrický motor přenáší trakci do vozidla přes nápravu, která je totožná s těmi, které jsou používány v dieselových modelech. Tato konstrukce sériového hybridu vede k eliminaci převodovky. Nejnovější generace lithium iontových baterií akumuluje energii uvolňovanou během brzdění a uvolňuje ji během zrychlování. 

Výsledky dopadu na životní prostředí jsou také velmi uspokojivé s průměrným snížením emisí CO2 a spotřeby paliva o 25 % -  35 %. Je třeba mít na paměti, že při takovémto 35ti procentním snížení spotřeby paliva, může dojít k snížení emisí o přibližně 500g CO2 na kilometr. Pokud tedy uvážíme, že vozidlo ujede 50 000km ročně (což je průměrná roční vzdálenost pro městské autobusy), emise oxidu uhličitého do atmosféry se sníží o 25 tun. 

Graf různých provozních fází hybridního vozu:
Následující graf ukazuje přínos hybridní technologie od počátečního zrychlení autobusu do jeho opětovného nastartování včetně příslušných rolí naftového motoru a baterie po dobu tohoto procesu.

 

Rozjezd (Zrychlení): menší motor Iveco Tector 6 EEV je při zrychlení méně zatěžován (6 litrů v porovnání s 8 litry u Cursor 8), jelikož dodatečný výkon pro zrychlení zajišťují lithium-iontové baterie.

Konstantní jízdní rychlost: baterie již nejsou po dosažení jízdní rychlosti zapotřebí.  Motor Tector má dostatečný výkon na to, aby udržel jízdní rychlost.

Brzdění (Rekuperace): při zpomalování vozidla pracuje elektromotor jako generátor rekuperující kinetickou energii autobusu a dobíjí baterie.
Zastavení: naftový motor se vypne a emise výfukových plynů se zastaví (Funkce START/STOP), což představuje další úsporu paliva a výrazné snížení znečištění ovzduší a hlučnosti.

Opětovné nastartování: baterie dodají energii generátoru a ten nastartuje motor sešlápnutím plynového pedálu a vozidlo se opět rozjede. 


Hybridní verze autobusů Irisbus Iveco mají pět výrazných předností, které bezpochyby osloví provozovatele městské dopravy a splní jejich očekávání:    

- celá výrobková řada v délce 12 m a 18 m má stejnou technologii, čímž je zaručena jednoduchost;

- vozidla se „sériovým“ hybridním pohonem mají vysoce výkonné elektrické komponenty, které maximálně zvyšují rekuperaci brzdné síly a současně garantují její účinnost;  

- funkce Stop & Start umožňuje pohodlnější zastavení a snížení spotřeby paliva;

- hybridní technologie, která byla navržena společností BAE Systems, byla prověřena na tisíci dalších autobusech, které jsou již v provozu a vykazují vysokou spolehlivost;

- spojení hybridní funkce s diagnostickými nástroji, které používá mezinárodní poprodejní servis společnosti Irisbus Iveco, garantuje bezporuchový provoz.    

Dále Iveco Irisbus úspěšně provedlo testy SORT („Standardized On-Road Test Cycles“) u německé společnosti TÜV Süd, uznávaného certifikačního orgánu, které potvrzují výsledky testů provedených v Lyonu. Výsledky testů SORT jsou důležitým požadavkem ve výběrových řízeních po celé Evropě.

Řidiči také potvrzují to, s jakou lehkostí se tato vozidla řídí a jaký nabízejí komfort, výkon a flexibilitu.  Vysokou úroveň pohodlí pro cestující zaručuje i skutečnost, že vozidlo má velice dobrý opětovný rozjezd, který je progresivní, ale současně také plynulý.


Iveco: Rekordní objednávka hybridních autobusů

Doposud společnost Iveco zaregistrovala více než 200 objednávek hybridních autobusů (což zahrnuje dodané vozy, knihu objednávek i podmíněné objednávky).

Hybridní diesel-elektrické autobusy, vyráběné závodem Irisbus Iveco v Annonay ve Francii, jsou k dostání ve formě hotových vozů (modely Citelis a Crealis, 12 a 18 metrů) nebo jako podvozky a karoserie, které jsou vyráběny v Rorthais pod názvem Access'Bus GX 327 a GX 427.
Rekordní objednávka pro francouzské město Dijon zdůrazňuje a potvrzuje pozitivní vývoj na poli hybridních diesel-elektrických vozů ve Francii – se 102 vozy (41 standardních a 61 kloubových), město Dijon podepsalo největší samostatnou objednávku na hybridní autobusy

Už 22 hybridních vozů bylo od února 2011 dodáno a je provozováno v Poitiers, Toulon, Monze (Miláno), Paříži, na ostrově La Reunion, v Orléans (v rámci partnerství uzavřeného se společností Keolis na tři roky) a v Kanadě (Société de Transport de Montréal a Réseau de Transport de Longueuil budou testovat 18-ti metrový hybridní autobus Citelis po dobu několika měsíců na jejich městských sítích). Hybridní vozy jsou dále testovány v rámci partnerské spolupráce s různými francouzskými a evropskými operátory. K dnešnímu datu kniha objednávek zahrnuje 180 položek, a to především pro francouzské sítě v Dijonu, Bordeaux, Rouen, Annecy, Angers a Nantes.Franco Miniero, viceprezident Iveco pro sekci Bus, prohlásil: „Jsme velmi hrdí na to, že hrajeme klíčovou roli při rozšiřování hybridních autobusů po Evropě. S řadami hybridních vozů Citelis a Access'Bus GX,ve verzích 12 a 18 metrů, dodáváme našim zákazníkům výkonné vozy z hlediska pohodlí, úspory energie a snižování emisí. K tomu navíc, díky naší úzké spolupráci s BAE Systems, naše vozy jsou vybaveny vysoce konsolidovanými technologiemi, které jsou široce užívané v severní Americe a ve Spojeném království.  

Přední hráč na poli městské mobility,
Iveco Irisbus i nadále významně investuje v oblasti výzkumu a vývoje s cílem zvyšovat atraktivitu veřejné dopravy.