Tiskové zprávy

Iveco se zúčastní inovativního projektu CITYLOG
Setkání zainteresovaných stran v turínském Výzkumném centru Fiat (CRF) bylo ukončeno dohodou o spolupráci na projektu CITYLOG, jehož záměrem je zlepšit logistiku nákladní dopravy ve městech, zredukovat přetížení cest a zvýšit energetickou účinnost v této sféře.

Schůzky se zúčastnil i Daniele Borioli, člen městského zastupitelstva, který je zodpovědný za dopravu v regioně Piemonte a který zdůraznil význam tohoto projektu pro Turín i piemontskou oblast, ale i pro všechna ostatní partnerská města včetně Berlína a Lyonu.

Na projektu CITYLOG se podílí Evropská unie v rámci sedmi svých výzkumných programů zacílených na trvalou udržitelnost a zvýšení efektivnosti distribuce zboží ve městech prostřednictvím přizpůsobivého a integrovaného řízení těchto činností a s použitím inovativních nákladních vozidel. V současných logistických systémech jsou definované tři oblasti činnosti, které je potřeba zlepšit:
  • Očekává se, že logisticky orientované telematické služby rozhodující měrou přispějí ke zlepšení – optimalizováním tras a podpůrného systému řidiče. Přehled o pohybu vozidel a komunikační schopnosti moderních technologií by měli zredukovat počet nedoručených dodávek konečnému zákazníkovi.
  • Nové technologie ve vozidlech budou klíčovým faktorem při zvyšování operativní pružnosti těžkých ale i lehkých nákladních vozidel. K tomu je však zapotřebí, aby se vozidla zapojovaly do plnění rozličných typů úloh, což by mělo umožnit zredukovat jejich počet. Jinými slovy – mělo by být dosaženo vzájemné součinnosti mezi vozidly, obzvláště při překládání nákladu.
  • Inovativní nadstavby by měly být velmi důmyslně kontruované, aby se – podobně jako vozidla – mohly využívat při rozmanitých pracovních činnostech. Změněná konfigurace vnitřního uspořádání umožní variabilní využití ať už ve funkci jednoduchého kontajneru, anebo mobilního terminálu (koncept BentoBox). Ve druhém případě je cílem zdokonalení distribučního procesu mezi operátorem a konečným zákazníkem, aby se zredukovaly nezrealizované dodávky zboží.
Inovační přístup projetku CITYLOG se projeví snížením počtu a optimálním využíváním distribučních vozidel v městských aglomeracích a současně zlepší kvalitu služeb. Podle názoru logistických operátorů jsou průkopnická řešení a technologie CITYLOG mimořádně zajímavé kvůli zvýšené energetické efektivnosti a kvalitě služeb.

V rámci projektu bude Iveco ECODAILY posledním článkem v distribučním řetězci.

Iveco

Iveco vyvíjí, konstruuje, vyrábí a prodává lehká, středně těžká a těžká nákladní a užitková vozidla, off-roadové nákladní automobily, městské, meziměstské autobusy, dálkové autokary ale i speciální vozidla určená pro požárníky, speciální terénní využití a pro obranné účely.

Iveco zaměstnává více než 27 000 lidí ve 27 výrobních závodech v 16 zemích světa, využívá excelentní technologie a řešení vyvinutá ve svých 6 vývojových centrech. Kromě Evropy působí též v Číně, Rusku, Austrálii a Latinské Americe. Více než 6 000 servisních dílen ve více než stovce zemí garantuje technickou podporu kdekoliv na světě, kde jsou vozidla Iveco v provozu.