​Техническа документа-ция

Максимално разпространение на информацията, непрекъснато актуализиране, високо качество на предлаганите услуги.

Това са отличителните белези на техническите публикации на Iveco , ключов инструмент в подкрепа на клиента и след-продажбените дейности. Услугата гарантира два вида дейност: пълен комплект ръководства и бордова документация на всички езици на пазарите, на които работи Iveco .

Documentazione Tecnica On-Line

Технически публикации . Когато знанието винаги е налице. 

Пълен комплект ръководства. 

Пълният комплект ръководства се предлага на хартия и в електронна форма. Ръководствата за ремонт са незаменими за извършване на обичайните и на извънредни ремонти по автомобила. Тези публикации са адресирани към специализирания персонал на сервизните центрове на Iveco  и към общите оператори в тази област и указват точно какво да се прави, описвайки и илюстрирайки различните дейности до най-малкия детайл, със схематични лесни за разбиране текстове и илюстрации, технически раздели и анализ. Ръководствата за ремонт дават възможност на техниците да работят прецизно и точно в целта, за снижаване до минимум престоите и възстановяване на функционалността и надеждността на автомобила.

Потърси повече
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 3d4d379e-09cf-8089-73e1-a27fa61e2500.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 3d4d379e-09cf-8089-73e1-a27fa61e2500.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 3d4d379e-09cf-8089-73e1-a27fa61e2500.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 3d4d379e-09cf-8089-73e1-a27fa61e2500.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 3d4d379e-09cf-8089-73e1-a27fa61e2500.