Trakker е оборудван с EBL (Електронно ограничаване на спирачното усилие) с цел оптимизиране на спирачната мощност спрямо товара.

Импулсите, изпращани на сензорите на ABS, предоставят цялата информация за реакцията на отделните колела под въздействие на спирачното усилие.   

По този начин е възможно да се изчисли ефективното разпределение на товара между предната и задната оси и да се калибрира спирачния натиск върху всяка ос в реално време въз основа на моментните условия.