НАЙ-МАЛКО TCO + НАЙ-МАЛКО CO2 = TCO2 ШАМПИОН

До 7% по-малко TCO в сравнение с дизелов двигател

TCO ШАМПИОН ПРИ ВСЯКА ЗАДАЧА

Силите на природата навлизат на пазара.
STRALIS NP е революция в областта на транспорта: за пръв път автомобил с алтернативно гориво предлага възможност за подобряване както на устойчивостта, така и на рентабилността на инвестицията поради намалените с до 7% общите разходи за притежаване в сравнение с дизелов камион.
Това стана възможно, тъй като Stralis NP използва до 15% по-малко гориво, а същевременно природният газ е значително по-евтин от дизеловото гориво в повечето държави в Европа.
Тези икономии могат да нараснат още повече благодарение на предлаганите само от IVECO нови консултантски услуги относно горивото.
TCO2 live използва натрупания многогодишен опит в областта на природния газ и управлението на разхода на енергия и представлява пълен пакет интегрирани решения за намаляване на разходите. Той включва:
• TCO2 ADVISING (Консултации за икономия на гориво),
• TCO2 DRIVING (Курсове за икономично управление на автомобила),
• и уникалната формула UPTIME GUARANTEE (Гарантирана работоспособност).

CO2 ШАМПИОН ПРИ ВСЯКА ЗАДАЧА

STRALIS NP съчетава икономичността и екологичността.
Природният газ е най-успешното алтернативно гориво
, откакто дизеловото гориво спечели в борбата с бензина.
Това не е решение, което още се разработва — то вече е тук: изпитана технология, въведена от IVECO през 1996 г., чиято надеждност се доказва от десетките хиляди работещи на газ автобуси и камиони Iveco по пътищата на цяла Европа.
STRALIS NP е първият работещ на газ камион, чиято мощност, горивна автономност, комфорт и работна среда съответстват на международните стандарти за превози на дълги разстояния и който предоставя едновременно две възможности на загрижените за околната среда професионалисти в областта на транспорта:
• намаляване на емисиите на замърсяващи вещества, шум и всички странични ефекти,
• снижаване на емисиите на CO2
, което спомага за намаляване на въглеродните емисии на транспортния отрасъл — редуцирането на емисиите на CO2 достига до 95% със сгъстен или втечнен биометан.

Брошура