Дизайнът на турбината с интегриран байпасен клапан (Waste-gate)  позволява подаване на високо налягане дори при ниски обороти на празен ход, оптимизирайки въртящия момент и разхода. Но при достигане на максималното налягане на нагнетяване (съответстващо на високи обороти на празен ход) е необходима механична защита на двигателя и на самата турбина.    Тази задача се изпълнява от байпасната система, която дава възможност налягането на турбината да се поддържа постоянно и ограничено, с постепенно подаване на газ към изходящия колектор в някои условия.  
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 8217f29e-8976-8089-37b2-c7318c5d0e1f.