Турбо спирачката Iveco (ITB) е нагнетяваща декомпресионна моторна спирачка.

Частичното повторно отваряне на изпускателните клапни в края на фазата на компресия позволява пълно използване на силата на съпротивление. 

Декомпресионната  спирачка ITB, която може да бъде модулирана чрез въздействие върху геометрията на турбокомпресора, не води до прегряване на горните части на двигателя.