Безопасност - SCR

​ПОДОБРЕНА БЕЗОПАСНОСТ, УСТОЙЧИВА ПРОДУКТИВНОСТ

Без намеса от страна на водача.

 

Без ограничения за дейности като дистрибуция, доставки на гориво,извозване на битови отпадъци, обслужване на летища, извънпътни работи, почистване на улици и работа в зони за товарене на горива.

 

Без специално внимание към пътната настилка и рисковете от нараняване. 

HI-SCR
Брошура
Eurocargo
Брошура
Stralis
Брошура
New Trakker
Брошура