Blue&MeFleet разширен има за цел да улесни ежедневните дейности на управление на флота. В допълнение към тези на Blue & Me ™ Fleet стандарт, Blue & Me ™ Fleet разширен предлага и следните функции:

  • локализиране и проследяване на превозното средство за определяне на местоположението в реално време.
  • управление продължителността на шофиране - контрол на часовете за пътуване, почивка и натоварване.
  • управление на пътя, гориво и водача - за предаване на важна информация за мисията, водача и превозното средство.
  • бек офис интеграция за интегриране на получените данни в различни логистични програми за планиране.

Blue & Me ™ Fleet разширен позволява все по-добро интегриране между фирмите и техните превозни средства и представлява модерен, сигурен и ефективен начин за управление на вашия автопарка.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 319fdf9e-093b-8089-37b2-c94de9d8bc34.