Новият Daily Electric е лидер в областта на системите за активна и пасивна безопасност .

Полуизтеглената напред кабина е идеалната архитектура за оптимизиране на поглъщането на челни удари, гарантирайки по-добра безопасност и по-ниски разходи за ремонт .

Предните въздушни възглавници са стандартно оборудване .

Огромните огледала за обратно виждане с вградени панорамни огледала гарантират безопасност при движение и маневриране .
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: fabdd59e-89e0-8089-73e1-a8703cc2936b.