Sofistikerad interaktion mellan chaufför, lastbil och företag med Blue&Me Fleet. Blue&Me Fleet övervakar företagets hela vagnpark och styr de dagliga transporterna i realtid, vilket ger en mängd fördelar:
  • kontinuerlig övervakning av chaufförernas kör- och vilotider = undvik böter samt utnyttja vagnparkens potential bättre
  • analysera förarnas körstil = starta utbildningsaktiviteter baserade på insamlade data när så behövs
  • ge kunderna snabb och exakt information om lastbilens position och förväntade ankomsttid = öka kundtillfredsställelsen
  • kontinuerlig övervakning av bränsleförbrukningen för varje enskild lastbil och förare = arrangera kurser i bränslebesparing baserade på insamlade data
  • undvik överflödigt pappersarbete och onödiga stopp av lastbilen för att följa lagens krav på att ladda ned, styra och spara data från färdskrivarens minne och förarkorten = vagnparken producerar mer
Blue&Me™ Fleet finns i tre olika paketlösningar:
  • baspaketet Blue&Me™ Fleet Standard
  • mellanpaketet Blue&Me™ Fleet Advanced
  • det utvidgade paketet Blue&Me™ Fleet Professional som ger modulbaserade lösningar avsedda för olika behov.
Blue&Me™ Fleet är ett öppet system under kontinuerlig utveckling som gör det möjligt att sänka vagnparkens totala genomsnittliga bränsleförbrukning med 5 % till 9 %, beroende på transportuppgift och frekvens av förarbyte.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 021dfb9e-b92b-8089-37b2-c4fcbf20a896.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 021dfb9e-b92b-8089-37b2-c4fcbf20a896.