​Ivecos vision, uppdrag och värden

Vision

Att vara bäst på att skapa värde för våra kunders verksamhet och därigenom säkerställa framgång för våra kunder.

Uppdrag

Med utgångspunkt i vår kompetens och ett nära samarbete med partner överallt i världen vill vi erbjuda professionella lösningar för transportsektorn.

Värden

Prestationer – Iveco skapar värde för våra kunders verksamhet

Vi tror på att våra produkter och serviceprestationer först och främst ska bidra till våra kunders ekonomiska framgång.

Engagemang – vi tar vårt ansvar på allvar

Vi vill uppfylla våra kunders, delägares och kollegors förväntningar på oss – och vi är inte rädda för att ifrågasätta det sätt vi arbetar på. Det gör vi genom att löpande förbättra våra produkter och serviceprestationer. Både i det dagliga arbetet och framtidsinriktat genom att prioritera kundernas framtida produktivitet och sätta fokus på säkerhet och miljöskydd.

Upptäck mer
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 835932a1-611f-8041-c697-ea7817d9890b.