​Vízia, poslanie a hodnoty Iveco

Vízia
Byť na čele medzi konkurentmi, poskytovať hodnotu a kvalitu pre úspech našich zákazníkov.

Poslanie
Na základe našej výnimočnej kvalifikácie spolu s partnermi po celom svete ponúkať riešenia pre dopravný priemysel.

Hodnoty
Výkonnosť. Podporujeme hodnotu v podnikaní zákazníkov.
Veríme, že výkonnosť našich produktov a služieb je pre nášho zákazníka predovšetkým nástrojom na udržanie ekonomického rastu jeho spoločnosti, takže jeho úspech môže byť aj naším a naopak.

Odhodlanosť. Berieme svoju zodpovednosť vážne.
Nebojíme sa spochybňovať spôsob našej práce, aby sme naplnili očakávania našich zákazníkov, akcionárov, kolegov a spoločnosti ako celku.
Robíme to prostredníctvom neustálej snahy o zdokonalenie našich produktov i služieb a to bežnými postupmi ako aj cestou inovácií. Pritom je pre nás prioritou produktivita zákazníka, ochrana životného prostredia a bezpečnosti.

Spoľahlivosť. Plníme naše sľuby.
Plnenie sľubov, ktoré sme dali našim zákazníkom a kolegom, je súčasťou nášho štýlu.
Prispievame k dobrému menu našej spoločnosti a plníme sľuby, pokiaľ ide o naše produkty a presné, ekonomické služby.

Tímový duch. Pracujeme ako tím s našimi dealermi, dodávateľmi a zákazníci, aby sme zvládli zmeny.
Naši zákazníci, dodávatelia a predajná sieť sú naši tímoví partneri v otázke pochopenia a zvládania zmien a naším cieľom je zistiť, ako môžeme byť spoločne konkurencieschopní, aby sme mohli urobiť ďalší krok a predbehnúť konkurenciu.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 0925af9f-4909-8089-37b2-c8e021ecbd77.