​Spoločnosť Iveco pôsobí na všetkých piatich kontinentoch prostredníctvom výrobných závodov a výskumných centier

​Spoločnosť Iveco pôsobí na všetkých piatich kontinentoch a má 28 000 zamestnancov, ktorí v 27 výrobných závodoch v 16 krajinách na celom svete vyrábajú vozidlá so špičkovou technológiou vyvinutou v 6 výskumných centrách. Rozsiahla sieť popredajných služieb zaručuje našu podporu vo všetkých geografických oblastiach, kde vozidlá Iveco pracujú.

Výrobné závody
Využívajú najmodernejšie technológie a výrobné postupy na výrobu produktov s vysokou úrovňou kvality a zaisťujú, aby výrobný závod bol pracovným prostredím vytvoreným na mieru zamestnancom. Výsledkom je certifikácia všetkých fabrík podľa štandardov ISO 9001 – vízia 2000 (systém manažmentu kvality) a ISO 14000 (environmentálny manažment).

Výzkumné a vývojové centrá
Sú umiestnené po celom svete a reprezentujú kapitálovú investíciu spoločnosti Iveco do technológií a produktov. Cieľom tejto investície je ponúknuť na trh vozidlá so stále vyššou výkonnosťou, nižšími prevádzkovými nákladmi a vysokou ekologickou úrovňou, ktorá v mnohých prípadoch predbieha medzinárodnú ekologickú legislatívu.

Obchodná a servisná sieť
Spoločnosť Iveco má globálnu distribučnú a servisnú štruktúru, ktorá sa rozprestiera na piatich kontinentoch vo forme viac než 2000 predajných miest a 5000 servisných stredísk. Základom sú dobre etablovaní a skúsení partneri, ktorí svoje profesionálne skúsenosti a znalosti ponúkajú v rámci služieb zákazníkom.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 1e2aaf9f-7967-8089-73e1-ae361b66aec3.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 1e2aaf9f-7967-8089-73e1-ae361b66aec3.