სრულყოფილი ნებისმიერ სიტუაციაში​

​​​საიმედოობისა და მოქნილობის ჩემპიონი და ნოვატორი თავის კლასში.

Iდღეს, მუდვივად განვითარებადი ბაზრის და მზარდი კონკურენციის პირობებში, გადამწყვეტი მნიშვნელობა მრავალმხრივობასა და მოქნილობას ენიჭება. Eurocargo-ს, თავის კლასში, ყველაზე სრული დიაპაზონი აქვს. თქვენს ყველაზე სპეციფიკურ მოთხოვნებსაც კი, სრულად დააკმაყოფილებენს წონის 7 სხვადასხვა ვარიანტი, სიმძლავრის 4 შკალა, სიჩქარეთა შვიდნაირი კოლოფი და კაბინის 3 ტიპი, რომლითაც „Eurocargo“-ს ​11,000-ზე მეტი ვერსიის ავტომობილი იწყობა.​

ბროშურა