​კომფორტი​

​შექმნილი მძღოლის კომფორტისთვის

ადით ახალი New Eurocargo III-ის კაბინაში და დაინახავთ, რომ ყველაფერი ნათელი, მარტივი და ხელმისაწვდომია. ფუნქციათა განლაგება მარტივი და ინტუიტიურია: ყველა ხელსაწყო მძღოლის წინაა განლაგებული და ყველა სამართავი ინსტრუმენტი - საჭის მახლობლად. მაქსიმალური უსაფრთხოებისთვის, სამართავი პანელის ყველაზე ხშირად გამოყენებული ღილაკები დაჯგუფებულია ყველაზე მოსახერხებელ ადგილას.​

ბროშურა