​​​ინტერიერი​​

 
 • ​ახლი ცენტრალური მოდული
 • ​ახალი საჭე
 • ინსტრუმენტების კომპლექტი
 • ახალი ხელსაწყოების პანელზე ინტეგრირებლი კომპაქტური მოდული​
 • D, N, R გადამრთველები ZF-ის ავტომატიზირებული და Allison-ის ავტომატური S3000 სიჩქარის კოლოფის სამართავად, რომლებმაც ჩაანაცვლეს სიჩქარის ბერკეტი, არსებული სიჩქარეთა კოლოფის ხელით სამართავ მოდელებზე
 • დაკავშირებისა და დიაგნოსტიკის მოწყობილობები - ადვილად ხელმისაწვდომი, მოსახერხებელი და მარტივად მოსახმარი, შასისზე დამატებითი მოწყობილობის დამონტაჟებისათვის
 • დიდი ჯიბე, მგზავრის სავარძლის წინ
 • ელექტრული მცველებისა და ელექტრონული მოწყობილობების მოხერხებული განლაგება. მისი გახსნა დასაშვებია მხოლოდ გადამწვარი მცველების​ გამოცვლისას.​
​​​
 
 • ​ახლი ცენტრალური მოდული
 • ​ახალი საჭე
 • ინსტრუმენტების კომპლექტი
 • ახალი ხელსაწყოების პანელზე ინტეგრირებლი კომპაქტური მოდული​
 • D, N, R გადამრთველები ZF-ის ავტომატიზირებული და Allison-ის ავტომატური S3000 სიჩქარის კოლოფის სამართავად, რომლებმაც ჩაანაცვლეს სიჩქარის ბერკეტი, არსებული სიჩქარეთა კოლოფის ხელით სამართავ მოდელებზე
 • დაკავშირებისა და დიაგნოსტიკის მოწყობილობები - ადვილად ხელმისაწვდომი, მოსახერხებელი და მარტივად მოსახმარი, შასისზე დამატებითი მოწყობილობის დამონტაჟებისათვის
 • დიდი ჯიბე, მგზავრის სავარძლის წინ
 • ელექტრული მცველებისა და ელექტრონული მოწყობილობების მოხერხებული განლაგება. მისი გახსნა დასაშვებია მხოლოდ გადამწვარი მცველების​ გამოცვლისას.​
​​​​
ბროშურა