​Udtjente batterier og akkumulatorer

​Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF om udtjente batterier og akkumulatorer, hvis overordnede mål er at minimere batteriers og akkumulatorers negative påvirkning af miljøet og fremme genanvendelsen, er implementeret i dansk lovgivning med Bekendtgørelse om udtjente batterier og akkumulatorer, der trådte i kraft 1. januar 2010.

Iveco Danmark A/S er registreret i Producentregistret.

Bekendtgørelsen omhandler tre typer batterier:

Bærbare batterier (inkl. genopladelige batterier)

Bilbatterier

Industribatterier

Bærbare batterier: Ethvert, normalt forseglet, batteri, som findes i apparater, som let kan bæres rund, såsom lommelygter, mobiltelefoner, MP3-afspillere, regnemaskiner og fjernbetjeninger til billåse/allarmer.
Bilbatterier: Ethvert batteri, der leverer strøm til startmotorer, lygter og tændingsanlæg. Industribatterier: Ethvert batteri, der udelukkende er udviklet til industrielle eller erhvervsmæssig formål eller anvendes i enhver form for elektriske køretøjer.

Bortskaffelse af brugte batterier

Ifølge bekendtgørelsen er det forbudt at bortskaffe udtjente batterier ved deponering eller forbrænding, og derfor må de ikke indgå i almindeligt affald eller blive sent til genbrug.

Bilbatterier: Producenter, der markedsfører bilbatterier på det danske marked, er forpligtet til at tilbagetage disse batterier fra den sidste indehaver, hvis de anmodes herom. Ifølge lovgivningen defineres den sidste indehaver som enhver, der i forbindelse med sin erhvervsvirksomhed fjerner batterier fra motorkøretøjer. Gratis indsamling omfatter ikke indsamling fra private kunder, som kan aflevere batterierne til deres lokale genbrugsstation.
Til overholdelse af loven om udtjente batterier vil alle Iveco-forhandlere tilbagetage bilbatterier uden omkostninger for den sidste indehaver.

Industribatterier: Iveco markedsfører ikke denne type batterier på det danske marked.

Bærbare batterier: Indsamlingssteder findes i ved større supermarkeder og butikscentre samt på genbrugsstationerne.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: a6a2069f-3922-8089-73e1-a52c437c9c09.