​Iveco lægger stor vægt på miljøhensyn

​Lastbiler er ofte udsat for kritik for deres betydning for miljøforureningen og trafikbelastningen.

Lastbiler er en meget vigtig del af vores økonomi, og Iveco arbejder hårdt på udviklingen af køretøjer og produktionsprocesser, som kan minimere miljøpåvirkningen fra både produkter og fabrikker.

Som et fuldt ejet datterselskab i Fiat-koncernen er vi meget stolte over vores miljøakkreditiver, som offentliggøres årligt i koncernens miljørapport, der kan se på www.fiatgroup.com 

Download Fiat Group Sustainability Report .

Den Europæiske Union har udstedt direktiv 2000/53/EF for at begrænse udrangerede køretøjers indvirkning på miljøet og derved bidrage til at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten. Direktivet fastsætter visse kriterier, som fabrikanterne skal opfylde inden for visse tidsfrister.

For at forhindre produktion af miljøskadeligt affald skal bilfabrikanterne i samarbejde med materiale- og udstyrsfabrikanterne medvirke til sorteringen af de materialer, der anvendes til fremstilling af nye køretøjer. Direktivet kræver, at køretøjer til gods- og personbefordring (op til 9 pladser) med en totalvægt på 3,5 t senest inden udgangen af 2015 skal kunne genanvendes eller genvindes til 95% af deres gennemsnitsvægt. Iveco er her langt fremme og kan allerede nu tilbyde sine kunder et produkt med en genanvendelsesprocent, som ligger meget tæt på den fastsatte grænse.

Den nye lovgivning om udrangerede køretøjer, som trådte i kraft i Danmark den 1. januar 2007 til implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF, kræver, at alle fabrikanter og importører af nye biler skal genvinde de køretøjer, de selv har solgt, når de er udrangerede, og garantere, at de behandles på en miljøvenlig måde. Fabrikanternes ansvar forudsætter, at køretøjerne indeholder alle væsentlige dele, såsom motor, gearkasse, karosseri, elektroniske styreenheder og katalytisk konverter samt være fri for andet affald.

For at sikre, at alle kunder får den bedst mulige betjening i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning har Iveco udviklet et system, der gør det muligt for kunden at aflevere sit udrangerede køretøj uden yderligere omkostninger [1] til et netværk af certificerede skrotningsvirksomheder.

Kunder kan kontakte Ivecos forhandlere for oplysning om den nærmeste autoriserede skrotningsvirksomhed. Iveco har nøje udvalgt skrotningsvirksomhederne for at garantere en service, som lever op til de højeste kvalitetsstandarder for indsamling, behandling og genanvendelse af udtjente køretøjer.

Her finder du et link til virksomheder, som foretager skrotning for Iveco.

[1] med undtagelse af omkostninger til det centrale motorregisters afmelding af køretøjet samt transportomkostninger.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: c007449f-b9af-8089-73e1-a694f9038d09.