​Standardi i certifikacija 

​Odjel za podršku nadograditeljima i certifikaciju u Iveco Italia brine o svemu što se tiče promjena normi vezanih uz prijevoz, tipskim odobrenjima, certifikaciji vozila i zakonskim aspektima i standardima, obavještavajući mrežu partnera kao i sve odjele uključene u Ivecovu proizvodnju.

Ovaj odjel pokreće i prati logističke aspekte odvijanja homologacije za vozila Iveco Italia i potvrdi o podrijetlu, te izdaje certifikate za talijanske proizvode u pogledu:

- emisije štetnih plinova

- prijevoza opasnih tvari (ADR 2005)

- razine buke (80 dB/a)

- certifikacije prema Direktivama CEE

- tranzitnih dozvola za europske zemlje (Green Lorry)

- proizvodnih certifikata za vozila Iveco Italia

- pogrešaka u graviranju šasija

- pogrešnih izjava o sukladnosti

- ispravljanja tehničkih podataka

Odjel isto tako dostavlja podrobne podatke o Ivecovim vozilima na zahtjev policijskih ili pravosudnih organa.
Posebna pažnja posvećena je djelatnostima koje se odnose na:

- sastavljanje predmeta koji se odnose na pitanja propisa, posebno tekst Novog zakona o autocestama i njihova distribucija unutar mreže ovlaštenih partnera

- sastanke s marketinškim timovima (praćenje propisa i obavještavanje o budućim direktivama EC), sudjelovanje na tečajevima koje organizira Coforma, poduzeće za praćenje propisa i izobrazbu novih zaposlenika u prodajnoj mreži odnosno osvježavanje znanja onih starih

- suradnja s MCTC (Uprava za vozila za prijevoz putnika) u Rimu radi pojednostavljivanja postupka za tipsko odobrenje pri lokalnim uredima MCTC-a i na stanicama za tehnički pregled

- provjeravanje aktivnosti i suradnja oko sastavljanja i uvođenja izmjena Novog zakona o autocestama (sastanci MCTC/ANFIA), osobito oko stupanja na snagu odredbi propisa

- rješavanje svih tehničko-pravnih aspekata u odnosu na određena vozila.