​Dijelimo tehničku kulturu 

​Radi brze i pouzdane identifikacije bilo kojeg problema te kako bi radionica mogla brzo riješiti problem, Iveco je stvorio novu dijagnostičku platformu koja odražava razvoj proizvoda. Naziva se E.A.SY. (Electronic Advanced System – napredni elektronički sustav), a riječ je o sustavu koji omogućuje jednostavnu dijagnozu raznih elektroničkih upravljačkih jedinica na vozilu, koristeći komunikacijski modul (ECI) i posebno osobno računalo.

Softver za platformu E.A.S.Y. daje jednostavno sučelje kroz koje se krećete intuitivno, a koje vam omogućuje pregled uputa za popravak organiziranih prema simptomima.
Modul ECI jamči komunikaciju sa svim trenutnim i budućim Ivecovim upravljačkim jedinicama.
Zahvaljujući suradnji s Teleservices i svim drugim Ivecovim sustavima podrške na koje se sustav može odmah spojiti, E.A.S.Y. je srce sustava Iveco Advanced Diagnosis (Ivecova napredna dijagnostika) te predstavlja pristupni ključ u radionicu budućnosti.

NAPREDNA DIJAGNOSTIKA:
IVECO VODI RADIONICU U BUDUĆNOST