Ivecova postprodaja je uz vas na svakom kilometru vašeg puta sa svojom stručnošću, znanjem i posvećenošću.
Znamo da je vama putovanje posao, koji treba obaviti uz puni spokoja i pouzdanost koji proizlaze iz saznanja da ćete dobiti svu potrebnu pomoć u svakom trenutku i odmah.
Preuzimajući obavezu pridržavanja vrijednosti Ivecove postprodaje, želimo jamčiti vaše puno zadovoljstvo.

U Hrvatskoj se nitko u svijetu prijevozništva ne može natjecati s Ivecovom postprodajnom mrežom: 3 partnera svi sa skladištem rezervnih dijelova te 13 ovlaštenih servisa u svim dijelovima zemlje.

www.origin.iveco.com

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 2f17199f-5917-8089-73e1-a31ceee8eb36.