​Uttjänta batterier och ackumulatorer

​Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG om förbrukade batterier och ackumulatorer, vars övergripande mål är att minimera batteriers och ackumulatorers negativa påverkan på miljön och främja återvinningen, har implementerats i svensk lag genom ändring av förordningen om producentansvar för batterier, vilken trädde i kraft 31 mars 2010.

Iveco Sweden AB är registrerat i Producentregistret.
Förordningen gäller tre typer av batterier:

Bärbara batterier (inkl. laddningsbara batterier)

Bilbatterier

Industribatterier

Bärbara batterier: Alla normalt förseglade batterier som återfinns i apparater som är lätta att bära så som ficklampor, mobiltelefoner, MP3-spelare, räkneapparater och fjärrkontroller till billås/larm. Bilbatterier: Alla batterier som levererar ström till startmotorer, lyktor och tändsystem. Industribatterier: Alla batterier som uteslutande är avsedda för industriell eller yrkesmässig användning eller som används i alla former av elfordon.

Bortskaffande av använda batterier
Enligt förordningen är det förbjudet att bortskaffa uttjänta batterier genom deponering eller förbränning, varför de inte får kastas bland de vanliga soporna eller skickas till återvinning.
Bilbatterier: Producenter som marknadsför bilbatterier på den svenska marknaden är skyldiga att ta tillbaka dessa batterier från den sista innehavaren, ifall de ombeds göra så. Enligt förordningen definieras den sista innehavaren som alla som genom sin näringsverksamhet avlägsnar batterier från motorfordon. Gratis insamling omfattar inte insamling från privatkunder, vilka kan lämna batterierna till de lokala återvinningsstationerna.
I enlighet med förordningen om uttjänta batterier återtar alla Iveco-återförsäljare bilbatterier utan kostnad för den sista innehavaren.

Industribatterier: Iveco marknadsför inte denna typ av batterier på den svenska marknaden.
Bärbara batterier: Insamlingsplatser finns vid större dagligvarubutiker och köpcentra samt vid återvinningsstationerna.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: e931569e-e98b-8089-73e1-aaa4e4ae0645.