CUSTOMER SERVICE & PARTS

IVECO:s åtagande är att skydda värdet, prestandan och produktiviteten på ditt fordon över tiden och ge dig lugn och ro.

Genom att välja IVECO har du gjort ett kvalitetsval. Ingen mer än IVECO kan garantera produkter, lösningar och tjänster skräddarsydda för ditt fordon och ditt uppdrag. Med IVECO kan du med säkerhet lita på det bästa underhållet, på HÖGPRESTERANDE RESERVDELAR och på kunniga experter, alltid redo att hjälpa dig var som helst.

CUSTOMER <span style="color: #0d4ba0">SERVICE</span> & <span style="color: #0d4ba0">PARTS
</span>

ALLTID VID DIN SIDA

IVECO har investerat hårt i Customer Centre, en specialutvecklad första kontaktpunkt som hjälper kunderna vid en oväntad händelse av fordonshaveri.

<span style="color: #0d4ba0">
LOGISTIK

</span>

LOGISTIK

IVECO vet hur viktigt det är att minimera fordonets stopptideroch börja arbeta igen så snart som möjligt.

I detta syfte driver företaget ett effektivt och avancerat upphandlings- och distributionssystem för sina originalreservdelar.

​​​
IVECO:s 5 Värden

Kontrollerade processer

Kvalitetsstandarder avseende råmaterial och produktionsprocesser


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​IVECO garanterar att produkter och leverantörer uppfyller kraven för kvalitetsstandarder avseende råmaterial och produktionsprocesser utmed distributionskedjan för reservdelar.​

Certifierad tillförlitlighet

De mest rigorösa kvalitetsprovningarna för överensstämmelse, robusthet, säkerhet och uthållighet


IVECO originalreservdelar är utvecklade för ditt fordon och genomgår de mest strikta kvalitetstesterna för överensstämmelse, robusthet, säkerhet och hållfasthet. De varar längre och ger bättre prestanda över tiden.​

Avancerad logistik

Ständig tillgänglighet eller leverans inom 24 timmar


​​

IVECO garanterar ständig tillgänglighet eller leverans inom 24 timmar av reservdelar liksom även spårbarhet från lagret till destinationen​.

Kvalificerat stöd

Utmärkt serviceprestanda tack vare långvarig erfarenheta


​​​

Det IVECO-auktoriserade servicenätverket garanterar utmärkt serviceprestanda tack vare långvarig erfarenhet, fortgående träning, ständig uppdatering av diagnostikverktyg och högspecialiserade mekaniker. Tack vare IVECO assistance nonstop är IVECO redo att hjälpa dig på vägen 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan.​

Total ägandekostnad

Minska den totala ägandekostnaden för ditt fordon


​​

Tack vare optimerad underhållsplanering och erbjudandet av speciella paket med originalreservdelar i programmen IVECO Elements kan du avsevärt minska den totala ägandekostnaden för ditt fordon, och samtidigt bibehålla ett högt restvärde​.

​​