LÄGSTA TCO + LÄGSTA CO2 = TCO2-MÄSTARE

Upp till –7 % TCO jämfört med diesel (beroende på land)

EN TCO-MÄSTARE FÖR ALLA UPPDRAG

NYA STRALIS NP representerar en revolution inom transportsektorn. Det är första gången som ett fordon med alternativt bränsle erbjuder en möjlighet att förbättra både hållbarheten och investeringens avkastning – med totala ägandekostnader (TCO) som är upp till 7 % lägre än för diesellastbilar. Det är för att NYA STRALIS NP förbrukar upp till 15 % mindre bränsle och för att naturgas är betydligt billigare än diesel i de flesta europeiska länder.
Denna ekonomi kan förbättras ytterligare med IVECOs nya exklusiva tjänster för rådgivning om bränsle. TCO2 live, som baseras på många års erfarenhet av naturgas och energistyrning, är ett komplett paket av integrerade kostnadssänkande lösningar. De inkluderar:
• TCO2 ADVISING (rådgivning om bränslebesparing)
• TCO2 DRIVING (kurser i bränsleekonomisk körning)
• liksom den exklusiva DRIFTTIDSGARANTIN.

CTA_Kampagne_SE.png

EN CO2-MÄSTARE FÖR ALLA UPPDRAG

Med NYA STRALIS NP går ekonomi och miljöhänsyn hand i hand. Naturgas är det mest framgångsrika alternativa bränslet sedan dieseln vann kampen mot bensinen. Det är inte en lösning under utveckling – den är redan här. En väl beprövad teknik, introducerad av IVECO 1996, vars driftsäkerhet intygas av de tiotusentals bussar och gasdrivna IVECO-lastbilar som kör omkring på vägarna i Europa.
NYA STRALIS NP är den första gasdrivna lastbil någonsin som erbjuder den internationella transportbranschen effekt, räckvidd, körkomfort och förartrivsel och som ger miljömedvetna yrkestransportörer en dubbel fördel genom att:
• sänka förorenande utsläpp, buller och all påverkan på omgivningen
• samt reducera CO2 och därigenom bidra till att minska transportsektorns kolavtryck genom att sänka CO2-utsläppen med upp till 95 % vid användning av komprimerad eller flytande biometan.

CTA_Kampagne_SE.png