Iveco kan via olika samarbetspartner i Sverige erbjuda en lång rad lösningar för köp, hyra eller leasing av alla typer av transportbilar, nya som begagnade. Erbjudandet omfattar alla former av påbyggnader och gör det möjligt att finansiera köp av bilar utifrån varje enskild kunds behov. Dessa produkter erbjuds av alla Iveco-återförsäljare och levereras i samarbete med de bästa leasingbolagen i sektorn. De finansiella produkterna kan kompletteras med service- och underhållsavtal.

Finansiering med avbetalning:
Detta är den idealiska lösningen för de kunder som omgående önskar att bli ägare till transportbilen och behålla den under lång tid. Finansiering med avbetalning kan täcka upp till 100 % av fordonets köpesumma. Avbetalningarna kan anpassas efter den enskilda kundens reella ekonomiska möjligheter, hans verksamhet och transportbehov. Lösningen med avbetalningar ger även skattemässiga fördelar, då räntorna är avdragsgilla.

Finansiell leasing:
Finansiell leasing ger företagen möjlighet att utnyttja det antal Iveco-transportbilar som krävs för verksamheten utan att denna investering tynger deras budget, eftersom äganderätten till transportbilarna förblir hos finansieringsbolaget. Det innebär uppenbara fördelar för företagen, som därmed kan frigöra de finansiella resurserna till fördel för kärnområdena. Betalningarna kan anpassas individuellt efter den enskildes behov och är avdragsgilla. Särskilt fördelaktigt är ett avtal som innebär små betalningar i början för att underlätta anskaffningen och en lång löptid som gör det möjligt att hålla betalningarna på en begränsad nivå till dess att återbetalningen är avslutad.

Operationell leasing:
Operationell leasing är en komplett produkt. Den ger kunden möjlighet att anskaffa en transportbil och direkt känna till sina ekonomiska förpliktelser och fastställa den månatliga leasingavgiften utifrån de verkliga behoven utan några andra förpliktelser vid leasingperiodens utgång och utan att tära på företagets likviditet eller bankens kredittak. Äganderätten till fordonet förblir hos finansieringsbolaget.

Vi kan hjälpa dig med ett leasingavtal för din nya Trakker från Iveco. Du behöver bara fylla i kontaktformuläret till höger.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 022af19e-c9f1-8089-73e1-a52eae762ac6.