Stralis-programmet omfattar dessutom de mest avancerade teknologiska lösningarna för aktiv säkerhet i lastbilen:
  • EBS (Electronic Brake System)
  • ESP (som finns till alla 4x2- och 6x2-dragbilar till semitrailer)
  • Hill Holder som underlättar start av lastbilen i uppförslut
  • Adaptive Cruise Control som håller säkerhetsavståndet till framförvarande bil
  • Lane Departure Warning System som varnar chauffören om lastbilen korsar vägens mittlinje pga. ouppmärksamhet eller trötthet hos chauffören.

EBS – Elektronisk bromssystem

EBS är ett elektroniskt system som styr både dragbilens och semitrailerns bromsfunktioner och integrerar dessa funktioner med ABS-, ASR- och EBL-systemen. EBS är standard på Cursor 10 och 13, 6x2- och 6x4-modellerna. Systemet kombinerar dessutom effekten av lastbilens motorbroms och intarder samt styr båda automatiskt för att förbättra effektiviteten och minimera slitaget på fotbromsen.

 

Hill Holder – Hjälper till vid start i uppförslut

Hill holder-systemet är en stor hjälp för föraren när han ska starta lastbilen i en uppförsbacke. Det fungerar genom att under några sekunder förhindra att lastbilen rullar bakåt när fotbromsen släpps. På så sätt kan man starta utan att rulla bakåt och utan att behöva slira på kopplingen. Det minskar även slitaget på däcken. Hill holder fås i kombination med EBS och EuroTronic-växellådorna.

 

Kontroll av hastighet och säkerhetsavstand

Adaptive Cruise Control (ACC) hjälper chauffören att hålla ett säkert avstånd till framförvarande bil. Den verkar först automatiskt på motorbromsen och därefter på lastbilens intarder.

 

Håller lastbilen på rätt kurs

Lane Departure Warning System (LDWS) avger en varningssignal om lastbilen korsar vägens mittlinje utan att föraren aktiverat lastbilens blinkers. Systemet är extremt effektivt på att förhindra olyckor som beror på ouppmärksamhet eller trötthet hos föraren.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: ea6aea9e-e9a9-8089-37b2-cc9d1a31687b.